VIN-FLEX KEO GỐC POLYURETHANE MỘT THÀNH PHẦN ĐÀN HỒI CAO

VIN-FLEX KEO GỐC POLYURETHANE MỘT THÀNH PHẦN ĐÀN HỒI CAO là sản phẩm gốc polyurethane kết nối trong xây dựng, một thành phần có đàn hồi cao. VIN-FLEX rất bền, linh hoạt và có tính năng tuyệt hảo trong việc xử lý các vết nứt, khe co giãn, mối nối trong xây dựng, chống thấm.