Vữa tự san phẳng gốc xi măng – Epoxy siêu mịn VIN-EPOCEM 02

Vữa tự san phẳng gốc xi măng – Epoxy siêu mịn VIN-EPOCEM 02 là loại vữa tự san phẳng gốc epoxy 3 thành phần, gốc xi măng epoxy cải tiến.