Vật liệu chống thấm VMIXFLEX

Vật liệu chống thấm VMIXFLEX sử dụng để làm màng chống thấm cho các bề mặt bê tông

– Sử dụng làm lớp chống thấm cho mặt trong của bể nước, hố ga

– Dùng để chống thấm cho tường tầng hầm và hố thang máy

– Sử dụng để bảo vệ kết cấu bê tông trong môi trường biển

– VMIXFLEX sử dụng để chống thấm ban công, bồn hoa, mái nhà

– Topflex dùng để chống thấm nhà vệ sinh, bể bơi, hồ chuyên dụng…

– Chống thấm các bể chứa nước, hồ chứa, cống thải, rãnh thoát nước mưa, rãnh dẫn nước, những kết cấu chứa nước và giữ nước

VMIXFLEX  sử dụng để chống thấm cho cầu, cầu vượt trước khi làm lớp ngoài để bảo vệ bê tông khỏi thấm nước mưa.